[ FBCopy manual ]

Source database: sysdba@my-server:/baze/pro.gdb
Destination database: sysdba@localhost:/baze/pro2.gdb

Table Mutual columns Missing in destination Missing in source
POSLOVNICA NAZIVPOSLOVNICE, SIFRAPOSLOVNICE ADRESA, PTT
BROJDOKUMENTA REDNIBROJ, SIFRAPOSLOVNICE, VRSTADOKUMENTA
DUMMY FOOBAR
MESTO NAZIVMESTA, POZIVNIBROJ, PTT
HITCOUNTER BROJAC, KORISNIK, URL
KLASIFIKATOR NAZIV, SIFRAKLASIFIKATORA PROCENAT
VRSTADETALJA OPISVD, SIFRAVD, SPECIJAL
MATERIJAL BARCODE, JM, JM2, NAPOMENA, NAZIV, SIFRA, SIFRAKLASIFIKATORA, SPECIFICNATEZINA PORESKA_STOPA
LAGER KOLICINA, PROSECNACENA, SIFRAMATERIJALA, SIFRAPOSLOVNICE
NACIN_UPLATE ID, NAZIV
OTPREMNICA BRDOK, BROJLK, DATUM, KORISNIK, NAPOMENA, PRENOS, REGISTARSKIBROJ, SIFRAKOMITENTA, SIFRAPOSLOVNICE, STORNO, VOZAC
POREZI NAZIV, SIFRA, STOPA
PROIZVOD BARCODE, JM, KOLICINA, NAPOMENA, NAZIV, SIFRA, SIFRAKLASIFIKATORA PORESKA_STOPA
RADNINALOG BRDOK, DATUM, KOLICINA, KORISNIK, NAPRAVLJENO, PRENOS, ROKISPORUKE, SIFRAKOMITENTA, SIFRAPOSLOVNICE, SIFRAPROIZVODA, STORNO, URADJENO, ZALIHA IZNOS
OTPREMNICAST BRDOK, BROJNALOGA, KOLICINA, PRENOS, SIFRAPROIZVODA
OTPREMNICA_DORADA BRDOK, BROJLK, BROJNALOGA, DATUM, KORISNIK, NAPOMENA, PRENOS, REGISTARSKIBROJ, SIFRAKOMITENTA, SIFRAPOSLOVNICE, STORNO, VOZAC
OTPREMNICA_DORADAST BRDOK, KOLICINA, PRENOS, SIFRAMATERIJALA
POCETNOSTANJE BRDOK, DATUM, KORISNIK, PRENOS, SIFRAPOSLOVNICE, STORNO
POCETNOSTANJEST BRDOK, CENA, KOLICINA, PRENOS, SIFRAMATERIJALA
RADNINALOGST BRDOK, KOLICINA, PRENOS, SIFRAMATERIJALA CENA, PROCENAT
RUCNI BRDOK, DATUM, KORISNIK, SIFRAPOSLOVNICE, STORNO
RUCNIST BRDOK, DOKUMENT, DUGUJE, ID, KONTO, OPIS, POTRAZUJE
RUPAR MATERIJAL, PROIZVOD
SASTAVNICA KOLICINA, SIFRAGOTOVOGPROIZVODA, SIFRAMATERIJALA
SERIJSKI_BROJEVI BRDOK, DATUM, ID, KORISNIK, NAPOMENA, SERIJSKI_BROJ, SIFRA, ULAZIZLAZ
STORNIRANIDOKUMENTI BRDOK, PRENOS
VRSTAUSLUGE CENA, JM, NAZIVVU, SIFRAVU PORESKA_STOPA
USLUGA BRDOK, CENA, KOLICINA, PRENOS, SIFRAVU
Inspected 27 tables in source database.

 
This color represents the tables not found in destination database. This document was generated with FBCopy tool.